Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring AvixNL 28 januari 2020

Dit is de privacyverklaring van AvixNL B.V., gevestigd aan de Transformatorweg 104, 1014 AK te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64371883. Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat uw privacy beschermd wordt. 

AvixNL vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG.

In deze privacyverklaring lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen en op basis van welke grondslag. 

Diensten en producten met persoonsgegevens

AvixNL is een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de waardering van woningen en online marketingtools voor makelaars. AvixNL levert woningwaarderapporten aan makelaars, taxateurs en consumenten. Voor deze producten gebruiken wij woningadressen en (openbare) data die (louter) betrekking hebben op de woningen van die adressen en kenmerken van de openbare ruimte rondom die woningen. 

Hieronder specificeren wij de verwerking van persoonsgegevens van de afnemers van deze producten. 

Aanmelden Services AvixNL

Als u zich registreert voor een abonnement op de software van AvixNL verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam gebruiker;
 • e-mailadres gebruiker;
 • bedrijfsnaam;
 • website;
 • adres;
 • rekeningnummer.

Verwerkingsdoeleinden

De hiervoor genoemde gegevens zijn nodig zodat u een account aan kunt maken, u gebruik kunt maken van de AvixNL software en tools, en om uw betaling te verwerken. De verwerking is altijd gebaseerd op een wettelijke grondslag. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan aangegeven.

Aanmelden gratis rapport
Als u een gratis woningwaarderapport opvraagt, geeft u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op. Wij vragen bij het opgeven van deze gegevens om uw toestemming zodat een makelaar contact met u kan opnemen. 

Aanmaken account
Bij het aanmaken van een account wordt om de volgende persoonsgegevens gevraagd: volledige naam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, bedrijfsnaam en de domeinnaam. De gegevens zijn noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de software van AvixNL en de lead generation tool.

Betalingsgegevens
Als u een betaling heeft gedaan bewaren wij deze gegevens. Deze gegevens worden tot 7 jaar na de overeenkomst bewaard in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Overige verwerkingsdoeleinden

Door gebruik te maken van onze Services gaat u ermee akkoord dat eventuele woningkenmerken die door u worden verstrekt bij het gebruik van onze Services, worden gebruikt door Matrixian Group B.V. voor marketing- en datakwaliteitsdoeleinden van de diensten van Matrixian Group B.V. Indien de gegevens persoonsgegevens bevatten worden deze verwijderd of geanonimiseerd zodat deze niet tot een persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijnen

AvixNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke vereisten rond bewaring. 

Gegevens van consumenten die zich hebben ingeschreven voor het woningwaarderapport worden door Avix 5 jaar bewaard. De gegevens worden daarna automatisch verwijderd. Klantgegevens van abonnees worden bewaard zolang de gebruiker actief is. Daarna verwijderen wij uw gegevens, tenzij wij deze op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Voor statistische doeleinden kunnen gegevens over postcodegebieden bewaard worden. Betalingsgegevens worden in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst tot 7 jaar bewaard. 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

AvixNL heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door derden. Zo worden de persoonsgegevens in een beveiligde database opgeslagen. Alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang. 

Deze beschermingsmaatregelen in het kort:

 • Er worden niet meer gegevens verzameld dan nodig voor het doel
 • Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk
 • Gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen
 • Persoonsgegevens worden altijd via een beveiligde verbinding verzonden en ontvangen
 • Wij houden ons aan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt/verkregen
 • Wij hebben procedures ingericht waarmee de rechten van betrokkenen worden gewaarborgd
 • Onze werknemers worden regelmatig getraind in de naleving van privacyregelgeving.
 • Een intern privacybeleid en intern beveiligingsbeleid, waar wij uitvoering aan geven.
 • Met elke derde die via ons persoonsgegevens ter beschikking krijgt een overeenkomst sluiten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens worden geborgd.
 • Mocht er ondanks deze maatregelen een inbreuk plaatsvinden op persoonsgegevens, dan zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon om wiens gegevens het gaat (de betrokkene). Ook de betrokkene informeren wij over de inbreuk, tenzij wij passende beschermingsmaatregelen hebben getroffen.

Gegevens van klanten worden zowel fysiek als technisch beveiligd. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe er met deze gegevens om moet worden gegaan. Op alle medewerkers rust een geheimhoudingsplicht. De beveiliging wordt doorlopend gecheckt om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten worden zo snel mogelijk verbeterd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • Recht op het rectificeren van eventuele onjuiste gegevens die wij van u hebben
 • Recht op beperking van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen die wij van u hebben
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons
 • Recht dat u de gegevens die wij van u hebben ontvangt op een manier dat u die gemakkelijk kunt overdragen aan een ander
 • Recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken
 • Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Deze rechten worden door ons erkend en geborgd. U kunt voor de uitvoering van uw rechten contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@avixnl.nl. Uiterlijk binnen 4 weken wordt uw verzoek door ons afgehandeld.

Betalingsgegevens Avix platform

Sommige van onze diensten kunt u tegen betaling via ons platform afnemen. Daarbij kunt u gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDeal, Bancontact en SEPA-incasso. Deze gegevens worden enkel bewaard ten behoeve van de administratieplicht voor de Belastingdienst.

Website & Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze online services op uw browser/apparaat worden geplaatst. Een cookie zorgt ervoor dat u onderscheiden wordt van andere gebruikers.

Cookies kunnen verschillende doelen hebben, zoals het laten werken van de website, uw persoonlijke voorkeuren onthouden, zoals de taal; een analyse van het gebruik van de website en ook marketing.

De meeste cookies blijven alleen gedurende uw sessie op de website geplaatst, maar er zijn ook cookies die langer op uw browser blijven staan.

U kunt te allen tijde de cookies verwijderen van uw browser. Hoe u dat doet, leest u verderop.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Onder de functionele cookies vallen de noodzakelijke cookies. Die zijn bijvoorbeeld nodig om u door te leiden naar de beveiligde delen van de website en om goed te kunnen navigeren. Ook het onthouden van uw bestelling hoort hierbij.

 

Analytische cookies

Naast functionele cookies maken wij gebruik van cookies die ons helpen inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en online services. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van het bezoek van de verschillende pagina’s en het clickgedrag, de locatie van het type apparaat waarmee u onze site bezoekt. Op deze wijze kunnen wij de prestaties van onze website beter beoordelen. Dit moet ook leiden tot een betere bezoekervaring bij onze bezoekers. Ook kunnen deze inzicht geven in de doeltreffendheid van onze online-advertenties.

 

Marketing cookies

Zogenoemde tracking cookies maken het mogelijk het surfgedrag van de gebruiker te volgen over verschillende domeinen (websites). Op deze manier kan worden vastgesteld waar de interesses van de gebruiker liggen en die kennis kan vervolgens gebruikt worden om advertenties te tonen die op die interesses aansluiten. Op dit moment maken wij geen gebruik van dergelijke tracking cookies.

Verwijderen van cookies

Cookies kunt u verwijderen van uw browser. Elke browser kent daartoe een eigen route, maar deze is in veel geval te vinden via ‘Menu’ en vervolgens ‘Instellingen’. De route verandert soms na een update. Wat voor elke browser werkt en ook nog eens heel simpel is, is een combinatie van de volgende toetsen:

 

CTRL + SHIFT + DEL

Overzicht van door onze websites geplaatste cookies

Naam cookie Type cookie Wat de cookie doet Bewaartermijn
__zlcmid Functioneel Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim om vertrouwd webverkeer te identificeren 1 jaar
__zlcprivacy Functioneel Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim om u te herkennen in een chatconversatie 1 jaar
_ga Analytisch GoogleAnalytics. Genereert statistische data over de manier waarop de gebruiker navigeert op de website. 2 jaar
_gid Analytical GoogleAnalytics. Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Sessie

Automatische besluitvorming en profilering

Er wordt door AvixNL geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.