Select Page

Nootdorp, 14 september 2018 – Brancheorganisatie VBO Makelaar stelt dat het systeem om tot een objectieve waardebepaling van een woning te komen, op dit moment te beïnvloedbaar is door belanghebbende partijen. De taxateur verdient bescherming om de taxatiewaarde te objectiveren. Wanneer de koopprijs vaker boven de vraagprijs uitkomt en regelmatig wordt overboden, neemt de druk op de taxateur toe om de taxatiewaarde aan te passen naar het gevraagde hypotheekbedrag. Als de taxatiewaarde lager is dan de koopprijs kan de hypotheek van de koper in gevaar komen.

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zorgt ervoor dat het taxateursvak verder professionaliseert. Maar volgens de brancheorganisatie zit het systeem waarbinnen taxateurs opereren nog vol perverse prikkels. De hypotheekverstrekker, de hypotheekadviseur, het taxatiebemiddelingsbureau en de huizenkoper zijn gebaat bij een bepaalde taxatiewaarde van een woning. Als de taxateur hier niet op uitkomt, dan gebeurt het nu regelmatig dat de opdrachtgever druk uitoefent om de taxatiewaarde naar boven bij te stellen. Als dat niet gebeurt, dan is de kans heel reëel dat de taxateur te horen krijgt dat er niet wordt betaald voor het taxatierapport (in het geval de koper het niet eens is) of van zogenaamde voorkeurslijstjes van banken verdwijnt (als de bank het niet eens is).

Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “Dit is niet hoe objectieve waardebepaling hoort te werken. Het is niet: ‘U vraagt, wij draaien’. Niemand is gebaat bij opgepoetste waarden die de markt alleen maar verder opstuwen. Financiers en hypotheekadviseurs maken nog altijd gebruik van hun eigen lijstjes met een select groepje taxateurs om vastgoed te taxeren. Dit houdt de schijn van belangenverstrengeling in stand en is funest voor de objectivering van de taxatiewaarde van een woning. Om dit hardnekkige patroon te doorbreken, moet het systeem waarbinnen de taxateur opereert, worden aangepast.”

Mogelijke oplossingen

Een mogelijke oplossing is een black box voor NRVT-gecertifieerde taxateurs. Op basis van een algoritme dat rekening houdt met ervaring, expertise en prijsindicatie krijgen zij een opdracht, zonder dat de opdrachtgever weet welke taxateur de taxatie uitvoert. NRVT-certificering en de validatie-instituten borgen de kwaliteit. Een andere mogelijke oplossing is dat de taxatie van de woning eerder in het koopproces plaatsvindt. Niet als het koopcontract (al of niet met voorbehoud van financiering) al is getekend, maar in het eindstadium van de verkooponderhandelingen. Zo voorkom je dat kopers een te hoge prijs betalen. Daarnaast beperk je de druk en invloed van belanghebbende partijen.

Oproep aan toezichthouders

VBO Makelaar pretendeert zeker niet nu dé oplossing te hebben gevonden. De brancheorganisatie roept de toezichthouders op deze problematiek mee te nemen in hun overwegingen voor de taxatiebranche en op de agenda te zetten van de werkgroep die zich onder leiding van het ministerie van BZK bezighoudt met mogelijke verbeteringen in het taxatieproces.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.